امام صادق عليه السلام
بي گمان براي صاحب الامر غيبتي است،پس دردوران غيبت وي هربنده اي بايد تقوا پيشه سازد وبه دين خودچنگ در زند.

آرشیو روزانه : تیر ۹, ۱۴۰۰

دولت سیزدهم وچالش های آموزش وپرورش( پنجم :تربیت معلم؛نقطه آغاز تحول)

دولت سیزدهم وچالش های آموزش وپرورش( پنجم :تربیت معلم؛نقطه آغاز تحول)

دولت سیزدهم وچالش های آموزش وپرورش(تربیت معلم؛نقطه آغاز تحول) ابوالقاسم جامه بزرگ کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی بخش پنجم   انسان موجودی برگزیده است، دارای فطرتی الهی،جویای کمال، آزادی و صاحب اختیار است .به سوی مقصدی خاص (قرب الی الله) در حرکت است (سند تحول). برای پرورش این مخلوق برگزیده در آن مسیر گران که […]