امام صادق عليه السلام
بي گمان براي صاحب الامر غيبتي است،پس دردوران غيبت وي هربنده اي بايد تقوا پيشه سازد وبه دين خودچنگ در زند.

آرشیو روزانه : تیر ۶, ۱۴۰۰

گزارش نظرسنجی ارزیابی عملکرد ۸ ساله آموزش و پرورش در دولت تدبیر و امید

گزارش نظرسنجی ارزیابی عملکرد ۸ ساله آموزش و پرورش در دولت تدبیر و امید

  بسمه تعالی                                کانون تربیت اسلامی   گزارش نظرسنجی ارزیابی عملکرد ۸ ساله آموزش و پرورش در دولت تدبیر و امید     به منظور بررسی عملکرد و فعالیت های آموزش و پرورش در سال های اخیر پرسشنامه ای با ۲۵ سوال چند گزینه ای و یک سوال باز پاسخ به روش (دیجی فرم) تهیه […]