امام صادق عليه السلام
بي گمان براي صاحب الامر غيبتي است،پس دردوران غيبت وي هربنده اي بايد تقوا پيشه سازد وبه دين خودچنگ در زند.

آرشیو ماهانه : تیر ۱۴۰۰

دولت سیزدهم وچالش های آموزش وپرورش( پنجم :تربیت معلم؛نقطه آغاز تحول)

دولت سیزدهم وچالش های آموزش وپرورش( پنجم :تربیت معلم؛نقطه آغاز تحول)

دولت سیزدهم وچالش های آموزش وپرورش(تربیت معلم؛نقطه آغاز تحول) ابوالقاسم جامه بزرگ کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی بخش پنجم   انسان موجودی برگزیده است، دارای فطرتی الهی،جویای کمال، آزادی و صاحب اختیار است .به سوی مقصدی خاص (قرب الی الله) در حرکت است (سند تحول). برای پرورش این مخلوق برگزیده در آن مسیر گران که […]

گزارش نظرسنجی ارزیابی عملکرد ۸ ساله آموزش و پرورش در دولت تدبیر و امید

گزارش نظرسنجی ارزیابی عملکرد ۸ ساله آموزش و پرورش در دولت تدبیر و امید

  بسمه تعالی                                کانون تربیت اسلامی   گزارش نظرسنجی ارزیابی عملکرد ۸ ساله آموزش و پرورش در دولت تدبیر و امید     به منظور بررسی عملکرد و فعالیت های آموزش و پرورش در سال های اخیر پرسشنامه ای با ۲۵ سوال چند گزینه ای و یک سوال باز پاسخ به روش (دیجی فرم) تهیه […]

دولت سیزدهم وچالش های آموزش وپرورش(بخش چهارم، معلم)

دولت سیزدهم وچالش های آموزش وپرورش(بخش چهارم، معلم)

معلم ابوالقاسم جامه بزرگ کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی جایگاه و نقش معلم فراتر از تصور عامه است. زیرا نخستین معلم خداوند متعال است که فرمود علم “وعلّم آدم الاسماء کلّها)۱ و “علّم الانسان ما لم یعلم” ۲همچنین پیامبر الهی جملگی معلمان بشر بوده اند. برهمین راستا است  که پیامبر عظیم‌الشأن حضرت محمد مصطفی صلی […]

نظریه سرمایه انسانی و کلاه گشاد بر سر کشورهای جهان سوم!

نظریه سرمایه انسانی و کلاه گشاد بر سر کشورهای جهان سوم!

نظریه سرمایه انسانی و کلاه گشاد بر سر کشورهای جهان سوم! نظریه سرمایه انسانی، هر چند که با ظاهری فریبنده، آموزش را به جای یک هزینه، یک سرمایه گذاری تلقی می کند، اما با منحصر دانستن نقش آموزش، و عدم توجه به زمینه اقتصادی، یک توهم را در پیشرفت ایجاد کرده، و مسئولیتها را به […]

دولت سیزدهم وچالش های آموزش وپرورش(بخش سوم)

دولت سیزدهم وچالش های آموزش وپرورش(بخش سوم)

دغدغه های تربیتی ابوالقاسم جامه بزرگ کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی اشاره: دربخش های قبل از اهمیت توجه به آموزش وپرورش به عنوان مهمترین نهاد درکشور ومقایسه ویژگی های تعلیم وتربیت اسلامی وغرب مطالبی تقدیم شد.در این بخش، فهرستی از دغدغه ها ومسائل آموزش وپروش که لازم است دولت سیزدهم به آن ها توجه ویژ […]

دولت سیزدهم وچالش های آموزش وپرورش(بخش دوم)

دولت سیزدهم وچالش های آموزش وپرورش(بخش دوم)

تربیت اسلامی، تربیت غربی ابوالقاسم جامه بزرک کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی تعلیم و تربیت انسان از جمله اموری است که از دوران کودکی مورد تایید و تاکید همه صاحب نظران و مکاتب تربیتی است. زیرا “آدمی در شمار موجوداتی است که کمال شان در فطرت، از وجودمتأخر افتاده است، به همین جهت آدمی زاده […]

دولیت سیزدهم وچالش های آموزش وپرورش بخش اول

دولیت سیزدهم وچالش های آموزش وپرورش بخش اول

دولت سیزدهم وچالش های آموزش وپرورش ابوالقاسم جامه بزرگ کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی بخش اول اشاره: برگزاری انتخابات های سراسری به ویژه انتخاب رئیس جمهور همیشه با شور و هیجان ویژه‌ای در بین عموم مردم همراه بوده است. مردم به ویژه اقشاری که زندگی آنان در ابعاد مختلف تحت تاثیر مستقیم سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های […]