امام صادق عليه السلام
بي گمان براي صاحب الامر غيبتي است،پس دردوران غيبت وي هربنده اي بايد تقوا پيشه سازد وبه دين خودچنگ در زند.

آرشیو روزانه : آذر ۱۰, ۱۳۹۸

مبانی و اصول فلسفه آموزش و پرورش از یک چشم انداز دینی

مبانی و اصول فلسفه آموزش و پرورش از یک چشم انداز دینی

مبانی و اصول فلسفه آموزش و پرورش از یک چشم انداز دینی; نوآوری های استاد علّامه مصباح یزدی در فلسفه آموزش و پرورش                        عباسعلی شاملی   امروزه هنگامی که از مبانی فلسفی آموزش و پرورش سخن می گوییم گروهی از بینش ها و نگرش ها در دنیای فکر و ذهنمان رخ می نماید. این بینش […]