امام صادق عليه السلام
بي گمان براي صاحب الامر غيبتي است،پس دردوران غيبت وي هربنده اي بايد تقوا پيشه سازد وبه دين خودچنگ در زند.

موقعیت شما : صفحه اصلی » پژوهش
  • شناسه : 3423
  • ۰۶ تیر ۱۴۰۰ - ۱۲:۴۹
  • 17 بازدید
  • ارسال توسط :
گزارش نظرسنجی ارزیابی عملکرد ۸ ساله آموزش و پرورش در دولت تدبیر و امید

گزارش نظرسنجی ارزیابی عملکرد ۸ ساله آموزش و پرورش در دولت تدبیر و امید

  بسمه تعالی                                کانون تربیت اسلامی   گزارش نظرسنجی ارزیابی عملکرد ۸ ساله آموزش و پرورش در دولت تدبیر و امید     به منظور بررسی عملکرد و فعالیت های آموزش و پرورش در سال های اخیر پرسشنامه ای با ۲۵ سوال چند گزینه ای و یک سوال باز پاسخ به روش (دیجی فرم) تهیه […]

 

بسمه تعالی                                کانون تربیت اسلامی

 

گزارش نظرسنجی ارزیابی عملکرد ۸ ساله آموزش و پرورش در دولت تدبیر و امید

 

 

به منظور بررسی عملکرد و فعالیت های آموزش و پرورش در سال های اخیر پرسشنامه ای با ۲۵ سوال چند گزینه ای و یک سوال باز پاسخ به روش (دیجی فرم) تهیه و تدوین گردید. مجموعه پاسخ دهندگان به این پرسشنامه ۲۱۲ نفر بوده که عموما از مدیران و دبیران با تجربه آموزش و پرورش می باشند. پس از دریافت پاسخ ها که تقریبا از همه ی استان های کشور البته با نمونه های مختلف بوده است نتایج استخراج و با اندکی توضیح و تفسیر ارائه می­گردد.

لازم به ذکر است پاسخ ها به شکل طیف لیکرت (۵ گزینه ای) بوده است که جهت تسهیل در ارائه اطلاعات گزینه های زیاد و خیلی زیاد در یک گزینه و گزینه های خیلی کم وکم نیز در یک گزینه تجمیع گردیده است.

  • در هشت سال گذشته چه میزان تربیت  چند ساحتی  در مدارس عملیاتی واجرا گردید؟
کم خیلی  کم متوسط  زیاد خیلی زیاد       گزینه

سوال

۵۹ ۷۲ ۶۷ ۱۲ ۲ ۱

 

۱۳۱ نفر یعنی ۶۶ درصد از پاسخ دهندگان میزان توجه به تربیت چند ساحتی (توجه به همه ی ساحت های تربیت) (ساحت اعتقادی، عبادی و دینی، ساحت زیستی و مبانی، ساحت اجتماعی و سیاسی و غیره) را در حد خیلی کم وکم دانسته اند. به عبارتی دیگر مجموعه ی این ساحت  ها در مدارس مورد توجه قرار نگرفته و عملیاتی نشده است. ۶۷ نفریعنی۳۲ درصدآن را در حد متوسط و حدود ۲ درصد آن را در حد زیاد و خیلی زیاد دانسته اند.

 

۲- چه میزان  به جلب مشارکت  از سایر نهادها  برای رفع معضلات آموزش و پرورش  و مرجعیت بخشی به نهاد تعلیم تربیت  در راستای حاکمیتی بودن آن توجه گردید؟

کم خیلی  کم متوسط  زیاد خیلی زیاد          گزینه

سوال

۸۲ ۷۴ ۴۸ ۶ ۲ ۲

 

با توجه به اینکه ۱۵۶ نفر از پاسخ دهندگان یعنی ۷۳ درصد آنان اذعان کرده اند که آموزش و پرورش در جهت مرجعیت بخشی به این نهاد و رفع معضلات ان در راستای حاکمیتی بودن ان و در جهت جلب مشارکت سایر نهادها خیلی کم وکم  تلاش کرده است باید در واقع این موضوع را بی توجهی به سند تحول بنیادین دانسته و در نتیجه باقی ماندن مشکلات بویژه در زمینه رفاه،  معیشت ،تجهیزات و امکانات محسوب کرد. حدود ۲۳درصد این جلب مشارکت را در حد متوسط و حدود ۳ درصد ان را در حد خیلی زیاد و زیاد گزارش کرده اند.

۳- تا چه میزان به بهبود منزلت اجتماعی و بهبود معیشت معلمان  و بزرگداشت مقام شامخ معلم به منظور افزایش  کارآمدی  حرفه ای معلمان توجه گردید؟

 

کم خیلی  کم متوسط  زیاد خیلی زیاد       گزینه

سوال

۸۳ ۷۸ ۴۳ ۴ ۴ ۳

 

با توجه به اینکه ۷۶ درصد پاسخ دهندگان پاسخ خیلی کم وکم را انتخاب کرده اند می توان چنین گفت که در این چند سال توجه چندانی به بهبود منزلت اجتماعی و معیشت معلمان و بزرگداشت مقام آنان مبذول نگردیده و به تبع ان کارایی حرفه ای معلمان افزایش نمی یابد. ۲۰ درصد از پاسخ دهندگان گزینه ی متوسط را انتخاب کرده اند.

۴- آیا به عدالت آموزشی  در جهت توسعه کمی وکیفی  نظام آموزشی  و بهبود نظام تعلیم و تربیت  به عنوان حق هر دانش آموز توجه گردید؟

 

کم خیلی  کم متوسط  زیاد خیلی زیاد          گزینه

سوال

۸۴ ۶۲ ۵۷ ۷ ۲ ۴

 

علیرغم تاکیدات دین مبین اسلام و جایگاه و اهمیت عدالت در نظام آموزشی ۱۴۶ نفر از پاسخ دهندگان یعنی حدود ۶۸ درصد میزان توجه به عدالت آموزشی را در جهت توسعه کمی و کیفی نظام آموزشی و بهبود نظام تعلیم و تربیت خیلی کم و کم دانسته­اند. فقط ۲۶ درصد ان را در حد متوسط و ۴ درصد در حد زیاد و خیلی زیاد گزارش کرده اند.

۵- آیا از برنامه درسی  موضوع محور  و متمرکز  به برنامه درسی مبتنی بر ساحت های تربیت و متکی بر مشارکت موثر ارکان و عوامل سهیم در تربیت در تمامی سطوح  اقدام  خاصی انجام پذیرفت؟

 

کم خیلی  کم متوسط  زیاد خیلی زیاد         گزینه

سوال

۶۰ ۸۷ ۵۹ ۴ ۲ ۵

 

 

در سند تحول بنیادین و همچنین برنامه درسی ملی از موضوعات مورد تاکید حرکت از موضوع محوری دروس و تمرکز بر برنامه ی درسی به سمت تسهیم سایر عوامل موثر در تربیت و برنامه محوری است که پاسخ دهندگان اذعان کرده اند که حرکت خاصی در ۸ سال گذشته انجام نگرفته است.۶۹ درصد  گزینه کم و خیلی کم و ۲۸ درصد گزینه متوسط و ۲ درصد گزینه زیاد و خیلی زیاد را انتخاب کرده اند.

۶- آیا نظام آموزش گامی موثر در جهت حرکت مدارس از نهادی صرفا آموزشی به نهادی فرهنگی – اجتماعی ومولد سرمایه انسانی برداشته است؟

 

کم خیلی  کم متوسط  زیاد خیلی زیاد          گزینه

سوال

۹۴ ۷۴ ۳۷ ۴ ۳ ۶

 

از نکات دیگر مورد تاکید سند تحول حرکت مدارس از نهادی صرفا آموزشی به نهادی اجتماعی و مولد سرمایه انسانی است. ۱۶۸ نفر از پاسخ دهندگان یعنی ۷۹ درصد پاسخ دهندگان اعتقاد دارند نظام آموزشی گام موثری در این زمینه بر نداشته است. ۳۷ نفر از پاسخ دهندگان یعنی ۱۷ درصد این حرکت را متوسط دانسته و ۳ درصد آن را در حد زیاد و خیلی زیاد دانسته اند.

۷- آیا در برنامه ها ویا در تدوین زیر نظام های آموزش و پرورش این نهاد از یک دستگاه مصرفی  به دستگاهی  سرمایه ای ومولد تبدیل گردید؟

 

کم خیلی  کم متوسط  زیاد خیلی زیاد        گزینه

سوال

۱۱۲ ۷۶ ۱۷ ۴ ۳ ۷

بر اساس اظهارات ۸۹ درصد پاسخ دهندگان نهاد آموزش و پرورش همچنان به عنوان یک دستگاه مصرفی است و در تدوین برنامه ها اعم از برنامه دولت و یا نهادهای ذیربط به دستگاهی مولد و سرمایه ای تبدیل نگردیده است. تنها ۱۷ نفر یعنی ۸ درصد پاسخ دهنده گان آن را در حد متوسط و ۳ درصد آن را در حد زیاد و خیلی زیاد ارزیابی کرده اند.

۸- آیا مدیریت اداری و کنترلی و انتصابات سلیقه ای  به راهبری تربیتی ، شایسته سالاری  مبتنی بر نظام معیار اسلامی تبدیل گردید؟

 

کم خیلی  کم متوسط  زیاد خیلی زیاد        گزینه

سوال

۱۲۹ ۵۴ ۱۹ ۶ ۴ ۸

 

۸۶ درصد از پاسخ دهندگان اظهار داشته اند انتصابات در آموزش و پرورش سلیقه ای و بر اساس مدیریت کنترلی و اداری است. در حالیکه مدیریت امروزی حرکت  به سمت راهبری تربیتی است و بر اساس نظام معیار اسلامی  اساس مدیریت بر شایستگی است و  باید انتصابات از محور سلیقه ای وجناحی خارج گردد. ۸در صد نیز گزینه متوسط را انتخاب کرده اند.

۹- آیا معلم تنها به عنوان مجری تصمیمات برنامه درسی به معلمی تصمیم ساز سازمان دهنده فرصت های تربیتی متنوع ، شخصیتی  علمی برای احیا و ارتقای مراتب حیات طیبه متربیان تبدیل گردید؟

 

کم خیلی  کم متوسط  زیاد خیلی زیاد        گزینه

سوال

۹۶ ۶۰ ۳۹ ۶ ۱۱ ۹

 

در نظام آموزشی معلم در عرصه برنامه های درسی تصمیم ساز، سازمان دهنده فرصت های تربیتی، شخصیتی علمی فرهنگی است که در جهت تحقق حیات طیبه و ارتقاء سطح تربیتی و آموزشی دانش آموزان تلاش می نماید. اما ۷۴ درصد پاسخ دهندگان اظهار داشته اند که معلم هنوز مجری تصمیمات برنامه درسی است و زمینه لازم برای تبدیل شدن به معلمی تصمیم ساز، فرهیخته و خلاق فراهم نگشته است. ۱۸ درصد آن را در حد متوسط ارزیابی کرده و ۸ درصد آن را در حد  خیلی زیاد و زیاد دانسته اند.

۱۰- باز مهندسی نیروی انسانی  با محوریت استقرار نظام رتبه بندی معلمان اجرایی وعملیاتی گردید.

 

کم خیلی  کم متوسط  زیاد خیلی زیاد        گزینه

سوال

۱۲۱ ۵۴ ۳۲ ۲ ۳ ۱۰

 

نظام رتبه بندی معلمان که در سند تحول نیز به آن اشاره گردیده است از جمله مطالبات معلمان و مدیران نظام آموزشی است. متاسفانه در چند سال اخیر از موضوعات معطل مانده در کش و قوس آموزش و پرورش ،کمسیون های دولت و مجلس شورای اسلامی همین نظام رتبه بندی است ،که مقرر گردیده بود پس از همسان سازی حقوق اجرایی گردد. به دلیل همین نارضایتی و عدم اجرایی شدن آن ۸۳ درصد اعتقاد دارند باز مهندسی نیروی انسانی با محوریت استقرار نظام رتبه بندی معلمان اجرایی وعملیاتی نشده است. ۱۵ درصد آن را متوسط و ۲ درصد آن را در حد خیلی زیاد و زیاد دانسته اند.

۱۱- آیا تدابیر لازم  جهت جلوگیری  از آسیب های اجتماعی و ناهنجاریهای فرهنگی  برای دانش آموزان اندیشیده گردید

کم خیلی  کم متوسط  زیاد خیلی زیاد        گزینه

سوال

۱۲۱ ۵۴ ۳۲ ۲ ۳ ۱۱

۷۹ درصد از پاسخ دهندگان تدابیر لازم  جهت جلوگیری  از آسیب های اجتماعی و ناهنجاریهای فرهنگی  برای دانش آموزان را در حد خیلی کم وکم دانسته اند. در این زمینه اسیب های فضای مجازی و شبکه های اجتماعی را به عنوان معضلی بزرگ باید یاد کرد و باید تمهیداتی در مورد آن اندیشید. ۱۹ درصد این تدابیر را در حد متوسط و تنها ۲ درصد ان را در حد زیاد و خیلی زیاد ارزیابی کرده اند.

۱۲- بر فعالیت های  مراکز و نهادهای غیر انتفاعی  نظارت کافی وجود داشته است.؟

کم خیلی  کم متوسط  زیاد خیلی زیاد         گزینه

سوال

۱۰۲ ۶۷ ۳۶ ۴ ۳ ۱۲

 

به اعتقاد ۸۰ درصد از پاسخ دهندگان بر فعالیت های  مراکز و نهادهای غیر انتفاعی  نظارت خیلی کم وکم وجود دارد. ۱۶ درصد این نظارت را در حد متوسط و حدود ۳ ان را در حد  خیلی زیاد و زیاد ارزیابی کرده اند. این نظارت البته در زمینه مسایل تربیتی ضرورت بیشتری یافته و باید مدارس غیرانتفاعی از توجه صرف به مسایل آموزشی و اماده سازی برای کنکور به مراکز تربیتی و فرهنگی و مکانی برای کسب شایستگی در تمامی ساحت های تربیت تبدیل گردند.

۱۳- آیا دانشگاه فرهنگیان در جهت تربیت نیروی انسانی از نظر کمی و کیفی به رسالت و وظیفه خود عمل کرده است؟

 

کم خیلی  کم متوسط  زیاد خیلی زیاد         گزینه

سوال

۵۴ ۷۰ ۶۷ ۱۶ ۵ ۱۳

دانشگاه فرهنگیان از سال ۱۳۹۹ دچار رکود خاصی گردیده و از پذیرش ۱۶۸۵۴ در سال ۹۲ به حدود ۹۰۷۲ و در سال ۹۳ به ۳۷۹۴  نفرکاهش یافته است. این میزان در سال های ۹۵ و ۹۶ نیز در حدود ۷۰۰۰ تا۸۰۰۰نفر بوده است اما خوشبختانه با تغییر مدیریتی که اعتقاد به مراکز تربیت معلم نداشت در سال ۱۳۹۷ به ۲۴۱۶۸ نفر افزایش یافته و این روند همچنان ادامه داشته است. به همین دلیل نوعی خوشبینی در پاسخ دهندگان ایجاد گردیده و البته به دلیل ظرفیت خالی و ضرورت توجه به این مراکز ۵۸ درصد هنوز میزان انجام رسالت دانشگاه فرهنگیان را در جهت تربیت نیروی انسانی از نظر کمی و کیفی کم و خیلی کم دانسته اند. ۳۲ درصد ان را در حد متوسط و ۲۰ درصد ان را زیاد و خیلی زیاد گزارش داده اند.

۱۴-  آیا زیر ساختهای  اساسی و مبنایی  برای انجام فعالیت های آموزش مجازی تدارک گردید؟

 

کم خیلی  کم متوسط  زیاد خیلی زیاد        گزینه

سوال

۶۷ ۶۳ ۶۵ ۱۴ ۳ ۱۴

۶۱ درصد پاسخ دهندگان پیرامون تدارک زیر ساختهای  اساسی و مبنایی  برای انجام فعالیت های آموزش مجازی گزینه های خیلی کم وکم را انتخاب کرده اند. بنابراین میتوان گفت به دلایل متعدد از جمله نبودن عدالت در جامعه، پراکندگی جغرافیایی جمعیت، عدم پوشش کافی اینترنت در سطح روستا ها و عشایر و دلایل دیگر اموزش مجازی موفقیت چندانی کسب نکرده است. ۳۰ درصد ان را در حد متوسط و ۸ درصد ان را زیاد و خیلی زیاد گزارش داده اند.

۱۵- در برنامه های شبکه شاد غنای کافی، نشاط و شادمانی و روش های فعال و خلاقانه به کار گرفته شد.

کم خیلی  کم متوسط  زیاد خیلی زیاد       گزینه

سوال

۶۹ ۵۸ ۷۰ ۱۱ ۴ ۱۵

حدود ۶۰ درصد پاسخ دهندگان برنامه های شبکه شاد را دارای غنای کافی، نشاط و شادمانی و روش های فعال و خلاقانه ندانسته و ان را در حد خیلی کم وکم گزارش کرده اند. ۳۲ درصد ان را در حد متوسط و ۷ درصد ان را زیاد و خیلی زیاد گزارش داده اند.

۱۶- آیا آموزش و پرورش ساز وکار مناسبی  در جهت تقویت بعد مهارتی، اخلاقی و عاطفی تربیتی  دانش آموزان در تقابل با حافظه محوری  و آمادگی صرف برای کنکور اتخاذ کرد؟

 

کم خیلی  کم متوسط  زیاد خیلی زیاد        گزینه

سوال

۸۵ ۷۸ ۳۹ ۸ ۲ ۱۶

 

۷۷ درصد از پاسخ دهندگان آموزش و پرورش را فاقد ساز وکار مناسبی  در جهت تقویت بعد مهارتی، اخلاقی و عاطفی تربیتی  دانش آموزان دانسته و ان را در حد خیلی کم وکم مطرح کرده اند. ۱۸ درصد ان را در حد متوسط و ۴ درصد ان را  خیلی زیاد و زیاد گزارش داده اند.

۱۷- آیا در جهت تفکر راهبردی، پرهیز از سیاست زدگی، کاهش تمرکز گرایی و سیاست  بوم اقدام مهمی صورت پذیرفت؟

کم خیلی  کم متوسط  زیاد خیلی زیاد      گزینه

سوال

۸۹ ۷۳ ۴۴ ۳ ۳ ۱۷

 

توجه به تفکر راهبردی، پرهیز از سیاست زدگی، کاهش تمرکز گرایی و سیاست های مدرسه محوری از جمله اقدامات اساسی است که متاسفانه در چند سال اخیر توجه کافی به ان مبذول نشده است. به همین دلیل ۷۷ درصد در حد خیلی کم و کم، ۲۰ درصد در حد متوسط و ۲ درصد ان را در حد زیاد و خیلی زیاد گزارش داده اند.

۱۸- با توجه به پایین بودن سطح یادگیری دانش آموزان و کاهش رتبه های آموزشی در مقیاس بین المللی آیا تمهیدات قابل توجهی در این زمینه ها اندیشیده گردید.

 

کم خیلی  کم متوسط  زیاد خیلی زیاد        گزینه

سوال

۱۰۲ ۶۳ ۴۱ ۱ ۵ ۱۸

 

متاسفانه رتبه های دانش آموزان کشورمان در آزمون های تیمز و پرلز چندان مطلوب نیست. نکته حائز اهمیت اینکه در چند سال اخیر این رتبه تنزل یافته و وضع اسف باری به خود گرفته  والبته تمهیدات قابل توجهی نیز در این زمینه اندیشه نگردیده است.

همانگونه که ۷۸ درصد پاسخ دهندگان  نیزاذعان کرده اند در این زمینه تمهیداتی اندیشه نگردیده است.

۱۹- آیا به جایگاه و منزلت خانواده  با توجه به آموزه های دینی  و سند تحول  بنیادین در جهت مشارکت در تربیت فرزندان راهکار و اقدام مناسبی اندیشیده گردید.

کم خیلی  کم متوسط  زیاد خیلی زیاد         گزینه

سوال

۹۳ ۶۱ ۵۰ ۶ ۲ ۱۹

 نظر به جایگاه و منزلت خانواده و تاکید سند تحول بنیادین انتظار بر این بوده است که اقدامات مناسبی هم از نظر جایگاه قانونی و آموزشی در این زمینه اندیشه گردد. ۷۳ درصد پاسخ دهندگان این اقدامات را خیلی کم و کم دانسته اند. ۲۳ در صد آن را در حد متوسط  وتنها ۳در صد آنرادر حد زیاد وخیلی زیاد دانسته اند.

۲۰- آیا مطالبات مقام معظم رهبری  در زمینه های مختلف  آموزشی  و تربیتی  در اولویت  برنامه های آموزش و پرورش قرار گرفته است.

 

کم خیلی  کم متوسط  زیاد خیلی زیاد       گزینه

سوال

۱۰۲ ۵۵ ۴۸ ۴ ۳ ۲۰

 

مقام معظم رهبری در موارد متعددی مطالباتی را از آموزش و پرورش مطرح فرموده اند. اجرای سند تحول بنیادین،  اجرای سند ابلاغی جداگانه که در آن آموزش و پروش به عنوان امری حاکمیتی مطرح گردیده است از جمله این مطالبات است. بنابر اذعان ۷۴ درصد از پاسخ دهندگان این مطالبات در اولویت برنامه های آموزش و پرورش قرار نگرفته است و آن را در حد خیلی کم و کم دانسته اند. ۲۲ درصد آن را در حد متوسط و ۳ درصد آن را زیاد و خیلی زیاد  اعلام کرده اند..

۲۱- آیا پژوهش ها و تحقیقات انجام شده در مراکز پژوهشی در راستای حل معضلات اجرایی و مشکلات مبتلا به مدیران ، معلمان و مدارس بوده است.

کم خیلی  کم متوسط  زیاد خیلی زیاد       گزینه

سوال

۹۵ ۶۷ ۴۲ ۵ ۳ ۲۱

 

۷۶ درصد پاسخ دهندگان پژوهش های انجام شده در مراکز پژوهشی را در راستای حل معضلات آموزش و پرورش ندانسته اند و آن را در حد خیلی کم وکم گزارش کرده اند. ۲۰ درصد در حد متوسط و ۳ درصد آن را در حد زیاد و خیلی زیاد دانسته اند.

۲۲- آیا محتواها ی کتب درسی، برنامه ها و فعالیت های  فوق برنامه آموزش و پرورش در راستای استقلال فرهنگی کشور، مبارزه با ظلم و استعمار و تقویت خودباوری  در جهت ایجاد تمدن اسلامی  بوده است.

 

کم خیلی  کم متوسط  زیاد خیلی زیاد        گزینه

سوال

۷۰ ۶۴ ۶۵ ۱۱ ۲ ۲۲

 

حدود ۶۳ درصد از پاسخ دهندگان در پاسخ به این سوال که آیا محتواها ی کتب درسی، برنامه ها و فعالیت های  فوق برنامه آموزش و پرورش در راستای استقلال فرهنگی کشور، مبارزه با ظلم و استعمار و تقویت خودباوری  در جهت ایجاد تمدن اسلامی  است گزینه های خیلی کم وکم را انتخاب کرده اند . ۳۰ درصد آن را در حد متوسط و ۱۳ درصد در حد زیاد و خیلی زیاد دانسته اند.

در این مورد باید به سخنان مقام معظم  رهبری اشاره کرد که در آبان ۱۳۹۵ اعتراض کردند که چرا هیچ نشانه ای از ۷۰ جلد اسناد لانه جاسوسی در مدارس و دانشگاه ها نیست. اسنادی که نشان داد چگونه استکبار جهانی با دسترسی به منابع کشور در حوزه های مختلف سعی در چپاول سرمایه های مادی و معنوی ایران داشته است.

البته این سخن به معنای عدم کوشش و بی توجهی به فرهنگ مقاومت و ایثار در کتب درسی نیست، اما با توجه به دشمنی و خصومت قدرت های استکبار با کشور باید بیشتر در مورد مبارزه با ظلم و استعمار ، ایجاد روحیه خودباوری در جهت پی ریزی تمدن اسلامی سخن گفت و نوشت.

۲۳- آیا به رشد جسمانی دانش آموزان  و استعداد یابی آنان توجه کافی مبذول شده است؟

تربیت جسمانی دانش آموزان و توجه به استعدادهای مختلف از جمله وضعیت جسمانی آنان امری بدیهی و ضروری است. ۶۹ درصد پاسخ دهندگان این توجه را در حد خیلی کم وکم گزارش کرده اند. ۲۸ درصد آن را در حد متوسط و حدود ۲ درصد آن را  خیلی زیاد و زیاد دانسته اند.

 

کم خیلی  کم متوسط  زیاد خیلی زیاد         گزینه

سوال

۷۶ ۷۰ ۶۰ ۴ ۲ ۲۳

 

۲۴-به نظر شما مهمترین  اولویت دولت آینده  کدامیک از موارد زیر است.

از چهار مورد ذکر شده اجرای سند تحول بنیادین با ۳۷ درصد مهمترین اولویت از نظر مدیران و معلمان پاسخ دهنده به این سوال بوده است. اگرچه تلاش برای تحقق جایگاه حاکمیتی آموزش و پرورش با ۳۳ درصد نیز از اولویت بالایی برخوردار است. ارتقاء منزلت و جایگاه معلمان اولویت سوم با حدود ۲۱ درصد آراء و  اجرای طرح رتبه بندی اولویت چهارم در این سوال است.

۲۵- مهمترین ضعف دولت گذشته را در چه چیزی  می دانید؟   

پاسخ دهندگان مهمترین ضعف دولت گذشته را در سیاسی کردن آموزش و پرورش دانسته اند. موضوعی که به عنوان یک آفت شایستگی هایی را تحت الشعاع قرار داده و نیروهای غیر کارآمد را صرفا به دلیل وابستگی به یک جناح خاص در پست های حساس به کار مشغول  ساخت.

در این سوال ۳۵ درصد سیاسی کردن، ۳۴ درصد داشتن نگاه مصرفی به جای نگاه سرمایه ای را به عنوان مهمترین ضعف مطرح کرده اند. اگرچه ۲۷ درصد نیز عدم اولویت بخشی به آموزش و پرورش و کوتاهی در بکارگیری ظرفیت های قانونی برای ارتقاء آن نیز را به عنوان یک ضعف تلقی کرده اند.

۲۶- برای بهبود وضعیت آموزش و پرورش چه پیشنهادی ارائه می دهید.

اگرچه پاسخ های ارائه شده از تنوع زیادی برخوردار می باشد اما فراوانی توجه به سند تحول و اجرای آن از سایر پیشنهادها بالاتر می باشد. سندی که در ده سال اخیر به آن توجه چندانی مبذول نگردیده است. پس از آن باید به ارتقاء منزلت معلم ، داشتن نگاه سرمایه ای، عدالت در نظام پرداخت و معیشت را به عنوان عامل مهم در بهبود کیفیت مطرح کرد.

امر حاکمیتی انگاشتن، خروج از سیاست زدگی و توجه به نیروهای شایسته و نخبه و پرهیز ار وابستگی های جناحی و سیاسی و توجه به تعهد و دلسوزی برای نظام تعلیم و تربیت نیز از جمله پیشنهادات ارائه شده در این زمینه است.

توجه به مسائل تربیتی و فرهنگی، بهسازی کتب درسی، توجه به مهارت های اجتماعی و فنی حرفه ای، توجه به دوره های ضمن خدمت و افزایش آگاهی و دانش معلمان، استفاده از تجربه بازنشستگان، انتخاب وزیری کارآمد و متعهد از موارد مورد اشاره پاسخ دهندگان به این پرسشنامه است.

جمع بند ی ونتیجه گیری:

از مجموع پاسخهای مدیران ومعلمان  به این سوالات می توان گفت  در هشت سال گذشته سند تحول بنیادین به عنوان یک سند معتبر  ومتقن  به شکل دقیق  وعملیاتی مورد توجه دست اندر کاران  وسیاستگذاران آموزش وپرورش قرار نگرفته والبته شواهد تجربی وعینی دیگر نیز موید این مدعاست. علاوه برآن تصویب سند ۲۰۳۰ وابلاغ آن برای اجرا  را باید براین بی توجهی  وتکیه بر بیگانگان به عنوان یک خیانت افزود.

بی توجهی به جلب مشارکت  از سایر نهادها،عدم مرجعیت بخشی به نهاد تعلیم وتربیت آنچنان که از سند تحول بر می آید،عدم تغییر نگرش مسئولین از یک دستگاه مصرفی به یک نهاد سرمایه ای ومولد سرمایه انسانی از دیگر نکات قابل توجه در این سنجش است.بی توجهی به منزلت اجتماعی معلمان، عدم اجرای نظام رتبه بندی وبی توجهی به معیشت معلمان از ضعف های اساسی این دولت  بوده است.سیاست زدگی وبی توجهی به امر شایسته سالاری وشایستگی، سستی وغفلت نسبت به کاهش تمرکز،بی توجهی به امر مدرسه محوری و عدم استفاده از ظرفیت های بومی ومنطقه ای را باید بر این ضعف ها افزود.

غفلت از اسیب ها وناهنجاریهای مدارس، نبودن نظارت ، ادامه حاکمیت کتاب وموضوع محوری از دیگر معضلاتی است که راهکاری برای آن اندیشیده نگردید.

باقی ماندن معضل کنکور  که به کاهش سطح یادگیری وعدم رشد همه جانبه وتمام ساحتی دانش آموزان منتهی شده است از دیگر معضلات لاینحلی است که گویا مداوایی برای ان وجود ندارد ویا اراده ای معطوف به عمل برای حل آن نیست.

کاهش رتبه های آموزشی کشور در مقیاس های بین المللی ، مشارکت نکردن خانواده ها در تربیت فرزند درسطح مدرسه، بی توجهی به مطالبات مقام معظم رهبری، به حاشیه راندن دانشگاه فرهنگیان در تربیت نیروی انسانی مورد نیاز، دغدغه مند نبودن مراکز پژوهشی وتحقیقاتی درحل مشکلات عملیاتی واجرایی مدارس از دیگر معضلات گزارش شده توسط پاسخگویان به این پرسشنامه بوده است.

 

وآخردعوانا ان  الحمد لله رب العالمین     ۲۳/۳/۱۴۰۰

واحد پژوهش کانون تربیت اسلامی

 

 

 

 

برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*