امام صادق عليه السلام
بي گمان براي صاحب الامر غيبتي است،پس دردوران غيبت وي هربنده اي بايد تقوا پيشه سازد وبه دين خودچنگ در زند.

موقعیت شما : صفحه اصلی » اخبار
  • شناسه : 2855
  • 19 تیر 1399 - 20:42
  • 172 بازدید
  • ارسال توسط :
مقایسه اثربخشی معلمان جذب شده از مراکز تربیت معلم و حق التدریس از دیدگاه مدارس راهنمایی شهر تهران

مقایسه اثربخشی معلمان جذب شده از مراکز تربیت معلم و حق التدریس از دیدگاه مدارس راهنمایی شهر تهران

مقایسه اثربخشی معلمان جذب شده از مراکز تربیت معلم و حق التدریس از دیدگاه مدارس راهنمایی شهر تهران چکیده: هدف از انجام این پژوهش، مقایسه اثربخشی معلمان جذب شده از طریق مراکز تربیت معلم و معلمان حق التدریس از دیدگاه مدیران مدارس راهنمایی شهرتهران بود.‌ روش تحقیق ازنوع توصیفی– پیمایشی بود. ‌ابزار مورد استفاده پژوهش، […]

مقایسه اثربخشی معلمان جذب شده از مراکز تربیت معلم و حق التدریس از دیدگاه مدارس راهنمایی شهر تهران

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش، مقایسه اثربخشی معلمان جذب شده از طریق مراکز تربیت معلم و معلمان حق التدریس از دیدگاه مدیران مدارس راهنمایی شهرتهران بود.‌ روش تحقیق ازنوع توصیفی– پیمایشی بود. ‌ابزار مورد استفاده پژوهش، پرسشنامه بود.‌ که به صورت طیف لیکرت طراحی گردید. نمونه تحقیق مدیران مدارس راهنمایی مناطق ۸، ۱۳ شهر تهران بود،که براساس نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. در نهایت، براساس جدول مورگان از میان ۱۲۰مدیر، ۹۲ مدیر به عنوان نمونه اصلی انتخاب شد.‌ برای تجزیه وتحلیل داده‌ها‌ از آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد و…) و آمار استنباطی (آزمون t مستقل) دو گروه استفاده شد.‌ پایایی پرسشنامه براساس ضریب آلفای کرونباخ۸۰/۰ بدست آمد.‌ نتایج پژوهش حاکی از آن بود که با ۹۵ درصد اطمینان بین اثربخشی معلمان جذب شده از طریق مراکز تربیت معلم در مقایسه با معلمان حق التدریس از نظر مدیران مدارس راهنمایی تفاوت معناداری وجود دارد.‌ همچنین، در خصوص شاخص‌ها‌ی پنجگانه تشکیل دهنده اثربخشی، اثربخشی معلمان جذب شده از طریق مراکز تربیت معلم در چهار شاخص دانش علمی‌، تجربه، تعامل و همکاری، تدریس مطلوب تفاوت وجود دارد و در شاخص مسئولیت پذیری تفاوت معناداری ملاحظه نگردیده و از این نظر، هر دو گروه حد مسئولیت پذیری نزدیک به یکدیگر را نشان دادند.‌

خلاصه ماشینی:

“لذا،با عنایت به موارد یادشده این پژوهش برای مقایسه اثربخشی معلمان جذب‌شده از طریق مراکز تربیت معلم و معلمان حق التدریس از نظر مدیران در صدد است که نشان دهد که آیا از نظر مدیران مدارس راهنمایی،معلمان تربیت معلم در مقایسه با معلمان حق التدریس اثربخش‌ترند؟و نیز می‌توان از نظر میزان دانش علمی،تجربه،تعامل و همکاری،مسئولیت‌پذیری و تدریس مطلوب تفاوت معناداری را بین آنان مشاهده نمود. از آنجایی که نحوه فعالیت‌های یاددهی یادگیری معلمان همیشه زیر نظر مسئولین آموزشی مدرسه و اولیاء دانش‌آموزان قرار دارد و به دلیل اهمیت تعلیم و تربیت و تأثیر نقش معلم در رشد و ارتقاء دانش‌آموزان دوره راهنمایی،ضرورت دارد که میزان اثربخشی معلمان جذب‌شده از طریق مراکز تربیت معلم در مقایسه با معلمان حق التدریس از دیدگاه مدیران مورد مطالعه و تحقیق قرار گیرد. در پژوهش حاضر برای مقایسه اثربخشی دو گروه معلمان جذب‌شده از طریق مراکز تربیت معلم و معلمان حق التدریس از دیدگاه مدیران پنج شاخص به ترتیب عبارتند از:دانش علمی،مسئولیت‌پذیری،تعامل و همکاری تجربه،تدریس مطلوب به عنوان ملاک‌های اثربخشی معلمان تعیین و در قالب یک سؤال کلی و پنج سؤال فرعی بیان گردیده است در این پژوهش ار روش‌های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. میانگین دو گروه معلمان براساس ملاکهای اثربخشی (به تصویر صفحه مراجعه شود) سؤال اول آیا بین میزان دانش علمی معلمان جذب‌شده از طریق مراکز تربیت معلم و معلمان حق التدریس تفاوت وجود دارد؟ جدول ۲٫ لذا،با توجه به اثربخشی معلم و تأثیراتی که در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دارد، بهبود کیفیت و تربیت معلمان اثربخش یکی از مسائل مهمی است که مدیران مدارس و نظام آموزش و پرورش باید در نظر بگیرند.”

کلیدواژه ها:

مدیران آموزشی ،تربیت معلم ،اثربخشی معلم‌ ،معلمان تربیت معلم ،معلمان حق التدریس

کلید واژه های ماشینی:

معلمان ، مقایسه اثربخشی معلمان جذب‌شده ، تدریس ، تربیت ، معلمان جذب‌شده از مراکز تربیت‌معلم ، مراکز تربیت‌معلم و معلمان حق‌التدریس ، اثربخشی معلمان ، معلمان حق‌التدریس ، مراکز تربیت‌معلم و حق‌التدریس ، مراکز تربیت‌معلم

برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*