امام صادق عليه السلام
بي گمان براي صاحب الامر غيبتي است،پس دردوران غيبت وي هربنده اي بايد تقوا پيشه سازد وبه دين خودچنگ در زند.

آرشیو وبلاگ

فیلم نشست نقد کتب فارسی دوره اول ابتدایی بخش سوم موسسه ظهور افق علوی

فیلم نشست نقد کتب فارسی دوره اول ابتدایی بخش سوم موسسه ظهور افق علوی

در مورخه ۲۷ بهمن ماه۱۳۹۸ نشست نقد کتب فارسی دوره اول ابتدایی با همکاری سازمان پژوهش وبرنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش و موسسه افق ظهور علوی برگزار گردید دراین نشست آقایان دکتر ملکی،دکتر صحرایی،دکتر اقبالی و دکتر رضا رهگذر کتب فارسی فوق را مورد نقد وبررسی قرار داده ضمنا ۳نفر از معلمان این دوره […]

فیلم نشست نقد کتب فارسی دوره اول ابتدایی بخش دوم موسسه ظهور افق علوی

فیلم نشست نقد کتب فارسی دوره اول ابتدایی بخش دوم موسسه ظهور افق علوی

در مورخه ۲۷ بهمن ماه۱۳۹۸ نشست نقد کتب فارسی دوره اول ابتدایی با همکاری سازمان پژوهش وبرنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش و موسسه افق ظهور علوی برگزار گردید دراین نشست آقایان دکتر ملکی،دکتر صحرایی،دکتر اقبالی و دکتر رضا رهگذر کتب فارسی فوق را مورد نقد وبررسی قرار داده ضمنا ۳نفر از معلمان این دوره […]

نشست نقد کتب فارسی دوره اول ابتدایی -بهمن ماه ۱۳۹۸-موسسه افق ظهور علوی

نشست نقد کتب فارسی دوره اول ابتدایی -بهمن ماه ۱۳۹۸-موسسه افق ظهور علوی

در مورخه ۲۷ بهمن ماه۱۳۹۸ نشست نقد کتب فارسی دوره اول ابتدایی با همکاری سازمان پژوهش وبرنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش و موسسه افق ظهور علوی برگزار گردید دراین نشست آقایان دکتر ملکی،دکتر صحرایی،دکتر اقبالی و دکتر رضا رهگذر کتب فارسی فوق را مورد نقد وبررسی قرار داده ضمنا ۳نفر از معلمان این دوره […]